Poden seguir sendo relevantes os escaparates? Deben selo, porque o escaparate continúa sendo crucial para conectar co consumidor. Para iso, as marcas deben entender que os escaparates deben ter unha función de evento. Para chamar a atención fai falta case asegurala de antemán.

Visto en: https://www.puromarketing.com/145/36067/esta-siendo-transformacion-escaparates-eventos-como-estrategia-marketing.html