A flexibilidade do comercio: clave do éxito na era do cliente híbrido

A flexibilidade do comercio: clave do éxito na era do cliente híbrido

O 40% dos consumidores segue preferindo a compra tradicional na tenda, mentres que ao 19% gustaríalle utilizar métodos máis dixitais, como a autocompra na tenda cun asistente a través dun dispositivo móbil (8%). Curiosamente, case dous terzos (63%) dos comercios...