A flexibilidade do comercio: clave do éxito na era do cliente híbrido

A flexibilidade do comercio: clave do éxito na era do cliente híbrido

O 40% dos consumidores segue preferindo a compra tradicional na tenda, mentres que ao 19% gustaríalle utilizar métodos máis dixitais, como a autocompra na tenda cun asistente a través dun dispositivo móbil (8%). Curiosamente, case dous terzos (63%) dos comercios...

O comercio, clave para unha cidade sustentable

O comercio, clave para unha cidade sustentable

O Comité Económico e Social europeo recolle no seu recente ditame “novo marco de mobilidade urbana da UE” a importancia do comercio de proximidade como un elemento que contribúe a lograr o equilibrio entre a protección do medio ambiente e a inclusividade da mobilidade...

A fortaleza do comercio local

A fortaleza do comercio local

Catro de cada cinco comerciantes locais cren que o seu negocio poderá superar a crise, o que supón un aumento de 15 puntos porcentuais con respecto ao ano anterior e denota un maior optimismo entre os profesionais do sector. Así o revela un estudo elaborado por...