Nun futuro tan tecnolóxico, o máis disruptivo será o humano. De feito, avanzouse que dentro duns anos haberá máis tendas físicas que agora e, aínda que serán máis pequenas, estarán máis preto dos consumidores. Temos que deixar de pensar na omnicanalidade porque só hai unha canle chamada cliente.

Vímolo en: https://www.diariosur.es/malaga/comercio-tras-pandemia-20211119152014-nt.html