Os gastos de envío son os criterios máis importantes á hora de elixir unha plataforma de comercio electrónico para o 55% dos usuarios da canle en liña, segundo un informe recente
feita por Seven Senders. Neste mesmo sentido, o traballo indica que o 47% estarían dispostos a pagar máis por un envío máis rápido, co 87% dos clientes de acordo en prazos de envío máis longos cando se trata de envíos internacionais.

Vímolo en: https://www.cadenadesuministro.es/noticias/los-gastos-de-envio-se-convierten-en-factor-clave-para-el-comercio-electronico/