O 40% dos consumidores segue preferindo a compra tradicional na tenda, mentres que ao 19% gustaríalle utilizar métodos máis dixitais, como a autocompra na tenda cun asistente a través dun dispositivo móbil (8%). Curiosamente, case dous terzos (63%) dos comercios minoristas coinciden en que, durante 2022, a comprobación da dispoñibilidade das existencias está a ser a tarefa máis importante dos seus empregados cara o cliente.

Vímolo en https://www.retailactual.com/noticias/20221013/retail-phygital-omnicanal-comercio