En McKinsey estiman que a introdución de melloras tecnolóxicas nas tendas podería aumentar as marxes ata dúas veces sobre a situación actual, cos beneficios adicionais dunha mellor experiencia do cliente, un maior compromiso dos empregados e unha tenda máis fácil de administrar. A tecnoloxía necesaria para lograr esta transformación xa está comercialmente dispoñible na actualidade.

Vímolo en: https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/a-transformation-in-store