Quedaron sen industria nos anos 90, intentaron sobrevivir co turismo nos anos 2000… pero hoxe están morrendo. A pandemia e a guerra poden ser a gota que colme o vaso para a ignorada Terceira España: o interior que non está nin baleiro nin é metropolitano. “O escenario é moi complicado e pode afectar á cohesión social e territorial”, advirten os expertos.

Visto en: https://www.elmundo.es/papel/historias/2022/04/07/6246ce3f21efa06c618b45fb.html