convenio de colaboración entre as dúas entidades que permite aos socios do Centro Comercial Aberto acceso a produtos financeiros que a entidade destina a comercios e pequenas empresas. Ademais, o Banco Sabadell apoia aos establecementos do Ensanche no acceso aos fondos de reestruturación económica Next Generation.