O Boletín Oficial da Provincia de A Coruña recolle esta semana a convocatoria de varias liñas de axuda que compartimos grazas á colaboración de ATA Galicia, a asociación de autónomos da que forma parte Santiago Centro.

AXUDA A CONSOLIDACIÓN E FORTALECEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL  A TRAVÉS DO APOIO AO INVESTIMENTO EN ACTIVOS INVENTARIABLES. (PEL-Emprende Inversión 2018)
Para acceder a ela, é necesario ser un traballador por conta propia ou unha empresa con antigüidade máxima de cinco anos. As entidades poderán presentar un orzamento de gasto mínimo 2.500,00 e un máximo de 25.000,00 € (sen IVE), e poden solicitar un máximo do 80% ata € 20.000,00. Os investimentos deben realizarse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018. O prazo para a presentación das solicitudes finaliza o 22 de marzo.

Bases: http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2018/02/15/2018_0000001162.pdf

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EMPRENDEDOR DE PEMES
Destinado a pequenas, medianas e microempresas con centro de traballo en calquera municipio da provincia da Coruña menos de 20.000 habitantes. Poden solicitar a concesión para a contratación dun traballador por ata 12 meses para o 75% do os custos estimados de contratación. O prazo finaliza o 22 de marzo de 2018.

Bases: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/02/15/2018_0000001163.pdf

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA O MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL
Destinado a pequenas, medianas e microempresas con centro traballo en cidades con menos de 20.000 habitantes. A axuda cubrirá un máximo do 50% dos custos salariais e o prazo remata o 22 de marzo de 2018.

Bases: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/02/15/2018_0000001164.pdf