Faro de Vigo realizou un estudo personalizado sobre a continuidade do pequeno comercio
tradicional en Pontevedra, atopando que o feito de que continúen coa actividade implica
algunha ou varias das seguintes situacións: baixo en propiedade sen ter que pagar alugueiro,
oferta dun artigo ou servizo diferenciado que non abunda ou non se atopa facilmente, unha
calidade superior á dos produtos que se venden nas grandes cadeas e un trato
personalizado.

Bajo propio, precios competitivos, calidad…, claves en la continuidad del pequeño comercio
Vímolo en: https://www.farodevigo.es/pontevedra/2023/05/14/propio-precios-competitivos-calidad-claves-
87324962.html