Dous anos despois do estalido da crise sanitaria, o consumidor converteuse, por norma xeral, en xeralmente menos sociable e desconfiado do futuro. Deste xeito, prodúcense “eusumidores”, consumidores que pensan máis en si mesmos, que máis invisten na casa, o lugar máis propio, seguro e que non restrinxe as súas liberdades. Estas son algunhas das conclusións reveladas na análise de Trends Review 2021-2022, realizada pola consultora The Cocktail. Estuda a evolución do consumidor en nove ámbitos concretos: vida laboral, evolución en consumo e o xeito no que pasa do goce ao conflito, a experiencia dos límites durante a pandemia, sustentabilidade, fogar, socialización, benestar (especialmente emocional), actividades de evasión e a súa percepción como consumidor.

Visto en: https://www.distribucionactualidad.com/yosumidor-pesimista-solitario-y-con-apego-al-hogar-asi-es-el-consumidor-de-los-nuevos-anos-veinte/