O Comité Económico e Social europeo recolle no seu recente ditame “novo marco de mobilidade urbana da UE” a importancia do comercio de proximidade como un elemento que contribúe a lograr o equilibrio entre a protección do medio ambiente e a inclusividade da mobilidade urbana.

Vímolo en https://hiretail.es/actualidad/en-la-calle/el-comercio-clave-para-una-ciudad-sostenible/