En España, un 62,1% de consumidores asegura que prefire comprar un produto máis económico
que outro de maior calidade. Segundo datos dunha enquisa realizada por Packlink, é precisamente
o prezo o factor que tamén incentiva a repetir compra nun mesmo comercio, deixando de segundo
plano a calidade, aspecto fundamental para un 55,5% de enquisados. Así, obsérvase
un maior sacrificio da relación calidade-prezo a favor dun maior aforro, unha tendencia xa
vista durante a crise económica de 2008. Este patrón de consumo de ‘o prezo é todo’ se tamén se descobre
noutros países da rexión, como Reino Unido (73%), Italia (69%) e Francia
(63,9%).

El consumidor y el dilema de elegir entre calidad o precio
Vímolo en: https://www.distribucionactualidad.com/el-consumidor-y-el-dilema-de-elegir-entre-calidad-o-precio/