O prezo é un dos aspectos máis importantes á hora de comprar. E en produtos que son iguais, como un modelo concreto de televisor, pode ser determinante. E o será especialmente para produtos de uso diario. Con todo, hai outros aspectos dentro da experiencia de compra que poden xustificar que o comprador decida pagar un prezo máis alto, por exemplo, se isto suponlle un aforro de tempo ou evitar riscos.

Vímolo en https://celestinomartinez.com/mitos-comercio-local/

Imagen de teksomolika en Freepik