As redes sociais comezan a ser consideradas plataformas decisivas para satisfacer unha compra. Un 45% de usuarios españois recoñece que as redes sociais influíronlles á hora de adquirir un produto ou servizo, e son unha canle de compra máis para un 21% deles. Así se reflicte no último estudo realizado por Elogia, Redes sociais en España 2021, no que se expoñen cales son as redes sociais máis visitadas polos usuarios no noso país, e as tendencias que se prevén a curto e medio prazo.

Vímolo en: https://www.distribucionactualidad.com/social-commerce-un-canal-de-compra-para-dos-de-cada-diez-compradores/?utm_source=newsletter