A prensa recolle hoxe a noticia da presentación da campaña Músicos pola biopsia líquida, na que Santiago Centro colabora co Club Financiero de Santiago e seis escolas de música e conservatorios de Santiago. Estas son algunhas das pezas publicadas ao respecto.

En El Correo Gallego

En La Voz de Galicia

En ABC