Sexa para un comercio retallista tradicional ou unha tenda online, a loxística é un factor fundamental a contemplar.

Sabías que…

– O 39% dos compradores mercou en tenda e pediu que llo enviasen á casa?
– O 71% dos consumidores afirma que unha boa experiencia no proceso de devolución os anima a mercar de novo na mesma tenda?
– O 50% das empresas están a implementar e proporcionar novas tecnoloxías ademais de novas ferramentas de control para os envíos?
– O 67% dos consumidores estadounidenses afirmaron que nos últimos 6 meses compraron en liña pero optaron pola recollida de tendas para evitar gastos de envío?
– O chamado “último quilómetro” leva o 53% dos gastos de loxística?
– O 46% dos consumidores afirma que é clave un servizo cómodo e personalizado no proceso de entrega á hora de tomar a decisión de mercar en liña?

Fonte: CIB Bilbao