Hai catro formas clave nas que os minoristas poden competir no novo mercado, máis alá de reforzar a confianza con os consumidores:

  1. Mellorar e personalizar a segmentación, para impulsar a participación en contido e chamadas á acción máis personalizadas.
  2. Reforzar os intereses das categorías de consumidores. Inverta en mellores experiencias en liña e na tenda que expresen o entusiasmo dos consumidores por determinadas categorías. Estas experiencias poden tomar moitas formas, desde foros en liña ata exhibicións na tenda que brindan contido, ata ofertas promocionais enviadas aos teléfonos móbiles dos compradores.
  3. Inverter na captación de novos clientes.
  4. Reinventar os programas de fidelización. Que pasa se os clientes obteñen recompensas baseadas non so nos seus niveis de gasto, senón tamén na súa participación en categorías específicas nas que vostede apunta a brindar unha experiencia diferenciada?

Vímolo en: http://feedproxy.google.com/~r/StrategyBusiness-AllUpdates/~3/eRSfqkDcOds/Three-capabilities-will-help-retailers-win-the-trip-through-and-beyond-the-COVID-19-crisisSantiago Centro –Área comercialO comercio que venAgosto2020[2]Reforzar los intereses de las categorías de consumidores. Invierta en mejores experiencias en línea y en la tienda que expresen el entusiasmo de los consumidores por determinadas categorías. Estas experiencias pueden tomar muchas formas, desde foros en línea hasta exhibiciones en la tienda que brindan contenido, hasta ofertas promocionales enviadas a los teléfonos móviles de los compradores. 3)Invertir en la captación de nuevos clientes. 4)Reinventar los programas de fidelización. ¿Qué pasa si los clientes obtienen recompensas basadas no solo en sus niveles de gasto, sino también en su participación en categorías específicas en las que usted apunta a brindar una experiencia diferenciada?