Ou é local ou nada! Ecolóxico, de produción local, saudable… O novo consumidor valora novos aspectos e os excesos da sociedade de consumo levaron a investigar alternativas á distribución tradicional. Así mesmo, o consumidor xerou peticións máis definidas: coñecer a trazabilidade do seu pedido, a súa orixe, os sistemas de produción local e comarcal… Como a omnicanalidade facilita o acceso á compra de calquera artigo, a busca de solucións loxísticas innovadoras (predición, xestión de stocks, algoritmos de vendas…) convértese na clave para coñecer as novas condicións de compra dos consumidores.

Vímolo en: https://www.cadenadesuministro.es/noticias/los-nuevos-consumidores-digitales-y-ecologistas-han-transformado-la-cadena-de-suministro