O principal desafío que expón o crecemento no comercio local é o risco de desbordamento das capacidades do negocio. Pode ser pola excesiva dependencia do negocio das habilidades. Tamén polas necesidades estruturais, que poden ir desde a necesidade de ampliación dun local ao aumento da capacidade de fabricación ou á necesidade de contratar persoal. E non debemos esquecer que todo iso requirirá de investimentos económicos importantes para as que se necesitarán recursos propios, créditos e axudas.

Sobre isto reflexiónase neste blog sobre o sector do retail, poñendo un curioso exemplo que trata das grandes compañías de videoxogos.

Vímolo en https://celestinomartinez.com/crecimiento-comercio-local/