Os consumidores de hoxe en día están informados, son coñecedores da tecnoloxía e conscientes do valor. Buscan experiencias personalizadas, déixanse influír polas opinións en liña e as redes sociais, e cada vez preocúpanse máis pola sustentabilidade e as prácticas éticas. Os comerciantes deben estar en sintonía con estas preferencias e tendencias, utilizando análises de datos para adaptar as súas ofertas e estratexias de márketing ás necesidades e valores cambiantes do seu público obxectivo.

Neste artigo recóllese a importancia de apostar por unha estratexia omnicanal no negocio y no papel da tecnoloxía para crear experiencias co usuario.

Vímolo en https://www.distribucionactualidad.com/navegar-por-el-panorama-minorista-moderno/

Imaxe Imagen de Mohamed Hassan en Pixabay