Segundo un estudo de Salesforce, o 45% dos ingresos dos comercios españois do segmento B2C (venda a clientes finais) están impulsados, actualmente, pola tecnoloxía dixital, pero esperan que, en dous anos, esta porcentaxe ascenda ao 55%. No segmento B2B (venda a empresas), estas porcentaxes son do 27% na actualidade e espérase que medren ao 46% a dous anos vista.

Vímolo en: https://www.muypymes.com/2022/07/19/metade-ingresos-comercios-impulsados-dixital-2024