Un consumidor que gasta menos, aforra máis, é máis selectivo e prefire os produtos de proximidade (un 41,1% máis que antes da pandemia) e sostibles (un 16,7% máis) é o perfil que debuxa a terceira edición do impacto de Covid-19 en estados de ánimo, expectativas e hábitos de consumo, realizado por EAE Business School sobre 1.711 enquisados, a finais do mes de novembro e en decembro. Este estudo é a terceira entrega dunha investigación que se iniciou en marzo de 2020.

Vímolo en: https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/03/24/el-consumidor-covid-gasta-menos-y-busca-productos-sostenibles-y-de-proximidad-1480113.html?autoref=true