A empresa Veesion desenvolveu un software que identifica os furtos despois de analizar os xestos e movementos das persoas. Este sistema funciona coas cámaras de seguridade que hai nos establecementos. É unha caixiña que se conecta ao router da internet da tenda e ese router está asociado ás cámaras de seguridade para identificar en tempo real os furtos.

Vímolo en https://www.elmundo.es/tecnologia/innovacion/2022/05/11/627a62adfc6c83fe4e8b45d0.html