Segundo unha enquisa global sobre tendencias e rendementos do comercio electrónico, realizada por GXO Logistics, devólvense o 35% dos produtos comprados na canle en liña e o 72% de venda polo miúdo están a investir nos seus procesos de xestión de devolucións. Segundo o estudo, un rápido aumento da subcontratación podería estar tendo lugar no comercio polo miúdo, destinado a reducir os riscos nas súas cadeas de subministración a través de socios de loxística tecnoloxicamente avanzados con escala suficiente para apoiar o seu crecemento no segmento do comercio electrónico e a conseguinte necesidade de xestionar devolucións a través de sistemas tecnolóxicos que permiten unha correcta xestión dos inventarios.

Vímolo en: https://www.cadenadesuministro.es/noticias/la-gestion-de-las-devoluciones-es-un-factor-clave-para-la-competitividad-del-e-commerce/