O 42% dos consumidores está decidido a realizar un consumo máis austero na etapa pospandemia sanitaria e despois de que os establecementos comerciais voltaran a levantar a persiana. Esta austeridade xustifícase pola crise económica xerada pola paralización da economía, e que provocou un descenso do PIB no segundo trimestre do ano de máis do 18% en España, pero tamén por unha maior concienciación ambiental. Esta é a conclusión máis destacada do estudo que realizou Escodi.

Ademais, un 66% dos enquisados manifesta abertamente que quere que baixe o consumismo, un 62% asegura que se reformulou as súas necesidades e un 64% afirma de forma clara que cos seus actos de consumo quere ser máis respectuoso co medio ambiente. Deste xeito, do conxunto de datos pódese deducir que a sustentabilidade, que non implique un incremento significativo do gasto económico, crecerá.

Vímolo en: https://www.agecu.es/2020/08/austeridad-y-sostenibilidad-pilares-para-el-futuro-inmediato/